Dit is wegtransport

Het vervoeren van goederen met een voertuig, vaartuig of vliegtuig is iets wat dagelijks veelvuldig gebeurt. Dit vervoeren kan het verplaatsen zijn van dieren, goederen en mensen. In Nederland verstaat men onder wegtransport vaak het vervoeren van goederen. 

Wat is wegtransport?

Wanneer we het over wegtransport hebben, dan kan je denken aan het verplaatsen van goederen over de weg. Nu zijn er verschillende soorten van transport. Dit transport kan dan gebeuren door middel van een vrachtwagen, busje of een auto. Wegtransport hoeft niet alleen in Nederland te zijn dit kan ook naar het buitenland of in het buitenland zijn. Wegtransport kan bijvoorbeeld bagage, een kleine verhuizing of pakketten zijn. Dit wordt vaak ook op pallets vervoerd. 

Welke regels gelden voor transport op de weg?

Voor het transport zijn er regels die gelden die wettelijk zijn opgesteld. Dit zijn regels die over de veiligheid en arbeidsomstandigheden van chauffeurs gaan. Deze regels zijn dan ook opgenomen in de Wet wegvervoer goederen. Bij de wet is er een onderscheid gemaakt in eigen vervoer en beroepsvervoer. Ook is het van belang dat er een cao is voor de chauffeurs. 

Wat doet een transporteur?

Een transporteur is een bedrijf of persoon dat op verzoek een transport verzorgd. Zo kan iemand een dienst afnemen van een transporteur om wekelijks transporten uit te voeren. Deze transporten worden dan tegen betaling uitgevoerd. Er zijn ook transporteurs die contracten hebben die exclusief zijn. Ze hebben dan door het contract de afspraak dat er voor een bepaalde tijd transporten gedaan worden. 

De transporteur zorgt ervoor dat het vervoer van de goederen soepel verloopt. Op het moment dat de transporteur een opdracht aangenomen heeft, is deze ook verantwoordelijk voor het ophalen van de goederen tot het afleveren ervan. 

Wat is er wettelijk geregeld voor rijtijden en rusttijden bij wegvervoer?

Wanneer je chauffeur op wegvervoer bent, is er een maximum wat betreft de rijtijden. Maar ook de rust die wekelijks en dagelijks geld moet worden aangehouden. Er zijn dus twee tijden waar je als chauffeur van wegvervoer op moet letten:

Maximale totale rijtijd:

Voor de maximale rijtijd zijn een aantal regels waaraan gehouden moet worden. De maximale rijtijd is de tijd dat je als chauffeur achter het stuur zit. Je moet als chauffeur dan rekening houden dat je maximaal 2 keer in de week 10 uur per dag mag rijden. De andere werkdagen mag er maximaal 9 uur gereden worden. Het maximale aantal uren dat er in de week gereden mag worden zijn 56. Je mag in 2 weken tijd maar 90 uur werken. 

Het is dus belangrijk dat de planning van het wegvervoer er rekening mee houdt dat de chauffeur 1 keer in de 4 weken in de woonplaats terug is of op de vestiging van het bedrijf waar de chauffeur in dienst is. 

Maximale ononderbroken rijtijd: 

De ononderbroken rijtijd is de totale tijd die er tussen de pauzes zit. Dit kan ook de tijd zijn die tussen een onderbreking en een pauze zit . Een chauffeur moet zich dan houden aan een rijtijd die niet langer dan 4,5 uur mag zijn. Er moet dan een pauze gehouden worden van 45 minuten. De 4,5 uur kan ook verdeeld worden in tweeën. De eerste pauze die genomen wordt kan bestaan uit een kwartier. Binnen de 4,5 uur moet er dan nog een pauze van een half uur genomen worden. Wanneer men met twee chauffeurs op een vrachtwagen zit, geldt dat er geen 45 minuten pauze nodig is. Er moet dan alleen gestopt worden om te wisselen van chauffeur. De andere chauffeur mag alleen niet helpen bij navigatie of zo maar moet echt pauze nemen. 

Het is niet alleen dat het besturen van het voertuig werken inhoudt. Laden en lossen valt dan ook onder het werk. Wanneer een chauffeur dan tussen de 6 en 9 uur aan een stuk werkt, moet er een half uur gepauzeerd worden. Wanneer er langer dan 9 uur aan een stuk gewerkt wordt dan moet er 45 minuten gepauzeerd worden. Pauzes kunnen ook in delen van 15 minuten genomen worden. 

Minimale rusttijden

Het is duidelijk dat je als chauffeur je aan de dagelijkse en wekelijkse rust moet houden. Wanneer we het over dagelijkse rust hebben, dan is de chauffeur niet beschikbaar voor de werkgever en kan het zijn eigen vrije tijd indelen zoals de chauffeur zelf wilt. Voor de dagelijkse rust moet er rekening gehouden worden met:

  • 11 uur rust achter elkaar
  • Bij 2-wekelijkse rusttijden die voldoende zijn mag de dagelijkse rusttijd verkort worden tot 9 uur
  • Dagelijkse rust mag ook in 2 delen genomen worden. Het eerste deel moet dan minstens 3 uur zijn en het tweede deel minstens 9 uur
  • Na het einde van de vorige rusttijd moet er 24 uur tussen zitten voor de nieuwe dagelijkse rustperiode voorbij is

Passend verblijf

De wekelijkse rust van een chauffeur mag niet plaatsvinden in de cabine van de vrachtwagen. Dit mag alleen in een passend verblijf waarbij een geschikte slaapmogelijkheden zijn en sanitaire voorzieningen. Dit moet op kosten zijn van de werkgever wanneer dit op een andere plek is dan de thuisbasis. 

Wat heb je nodig als chauffeur van wegtransport?

Wanneer je vrachtwagenchauffeur wilt zijn, heb je altijd een geldig rijbewijs nodig en een geldige code 95. Het is verplicht om een code 95 te hebben wanneer je gaat rijden met een voertuig waarbij rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) is. Dit bestuurt de chauffeur dan beroepsmatig. Code 95 is 5 jaar geldig en deze kan dan verlengd worden door nascholing te volgen. 

Voordelen en nadelen van wegtransport!

Wegtransport heeft zo zijn voordelen en kan bijna elke bestemming bereiken. Er is geen overlading, de verpakkingskosten zijn laag, de snelheid, kostenvriendelijk, de route kan veranderen tijdens het vervoer, de meeste producten kunnen vervoerd worden over de weg en er is altijd iemand bij de lading. 

Wegtransport heeft ook zijn nadelen, hoewel die minder zijn dan de voordelen. Wegtransport is milieu-onvriendelijk en wanneer er naar het buitenland gereden moet worden is er vaak een maximaal toegelaten gewicht.