Geld terug bij vertraging trein

Wie een half uur of meer te laat op het station van bestemming komt door een vertraging van de trein, kan een financiële vergoeding aanvragen. De regeling is hetzelfde als die de NS hanteert.

Er zijn een paar uitzonderingen. U krijgt geen geld terug:

  • als de vergoeding minder bedraagt dan € 2,30;
  • als een langere reistijd ruim van tevoren is aangekondigd, bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden aan het spoor. Informatie hierover kunt u vinden op 9292.nl of op teletekstpagina 754;
  • in bijzondere gevallen van overmacht, zoals een landelijke stroomstoring;
  • als de vergoeding betrekking heeft op internationale vervoerbewijzen.

De vergoeding is gebaseerd op de ritprijs. Een enkele reis bestaat uit één rit, een retour uit twee ritten. De ritprijs van abonnementen is vastgesteld op basis van het gemiddeld aantal ritten dat een abonnementhouder met zijn kaart maakt. Voor stad/streek supplementen bij Jaartrajectabonnementen, Maandtrajectabonnementen, het OV-Jaarabonnement, Maandnetabonnement, Dagkaart en Zomertoer die recht geven op aanvullend busvervoer, wordt geen vergoeding verstrekt. Voor enkele vervoersbewijzen bestaan specifieke bepalingen.

Zo vraagt u uw vergoeding aan

Uw vergoeding kunt u schriftelijk aanvragen via Connexxion Klantenservice, Antwoordnummer 2125, 8270 WB IJsselmuiden (postzegel niet nodig).

  • Vermeld in uw brief de reisdatum, het vertrek- en aankomststation, de vertrek- en aankomsttijden volgens dienstregeling én de daadwerkelijke aankomsttijd.
  • Heeft u de reis gemaakt met de OV-chipkaart, vermeld dan ook het nummer van uw OV-chipkaart. U ontvangt dan uw restitutiebedrag op uw OV-chipkaart.
  • Heeft u de reis gemaakt met een vervoerbewijs uit de kaartautomaat, stuur dan uw kaartje mee. Vermeld dan ook het bankrekeningnummer waarop wij de vergoeding kunnen overmaken.

Connexxion bepaalt aan de hand van bovengenoemde criteria of en zo ja, hoeveel geld u terug krijgt.

Wij ontvangen uw verzoek graag zo snel mogelijk. In elk geval uiterlijk binnen drie maanden nadat de vertraging zich heeft voorgedaan.